Новини Въпреки спада със 7.4% до 1116.56лв. за MWh, цената за базова енергия на БНЕБ с ден за доставка 24 август остава висока

 Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „ пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия ( 1 – 24 часа) от 1116.56лв. за MWh с ден за доставка 24 август 2022 г. и обем от 80 686.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение със 7.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия ( 9-20 часа) е 1208.68лв. за MWh, при количество от 41 709.30 MWh.

Извънпиковата енергия ( 38 977.30 MWh) е на цена от 1024.44лв. за MWh ( 1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 1137.9лв. за MWh и количество от 2926.4 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 23 часа – 819.28лв. за MWh ( 3375.1 MWh).

 Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „ пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1507.71 лв. за MWh ( при количество от 3271.9 Mwh). Изключително висока и е постигнатата цена за 19 часа – 1408.43лв. за MWh ( обем от 3334.9 MWh).

 В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 900.01лв. за MWh при количество от 3283.3 MWh.

 Спрямо стойността от 1205.54 лв. (616.38 евро) за MWh за 23 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 24 август 2022 г. се понижава до 1116.56лв. за MWh ( спад със 7.4 %) по данни на БНЕБ или 570.89 евро за MWh.

 За сравнение ценовите нива на останалите европейски електроенергийни борси ( с изключение на Гърция и Полша) продължават да вървят нагоре и във Франция например достигат до 645.54 евро за MWh, в Унгария – 635.68 евро за MWh, а в Германия – 624.34 евро за MWh.

 При търговията в пазарен сегмент " в рамките на деня" на 23 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 615.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 1221.46лв. за MWh.

 Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор ( ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

  Име                        MW

АЕЦ 40,68% 2103.18
Кондензационни ТЕЦ 39,57% 2045.7
Топлофикационни ТЕЦ 2,55% 131.82
Заводски ТЕЦ 1,40% 72.2
ВЕЦ 2,67% 137.87
Малки ВЕЦ 2,47% 127.6
ВяЕЦ 0,79% 40.64
ФЕЦ 9,24% 477.41
Био ЕЦ 0,64% 33.05

Товар на РБ 4223.34

Интензитета на СО2 е 342g ( gCO₂eq/ kWh) към момента на публикуването на информацията.

 


Обратно